Fornir kamienny Autumn Rustic

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Typ kamienia

Łupek

Format

122 x 61

Powierzchnia

Naturalna